Thẩm định giá Bộ Tài Chính

Giá: 4.500.000 đ 5.000.000 đ

 • Học phí: 5.000.000 VND/ trọn khóa (đã bao gồm tài liệu)

 • Buổi học: Cả ngày T7( Sáng 9g00 – 11g30, Chiều: 14g00 – 16g30)

 • Thời lượng học: 22 buổi.

 • Khai giảng ngày: 05/8/2017

 • Địa điểm học: Trung tâm Anh Ngữ TQM: 25-26 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện Đài truyền hình Đồng Nai)

 • Liên hệ tư vấn & ghi danh: 0933 911 001

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ

Trung Tâm tư Vấn Doanh Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế Vùng (Cedzo)
————–

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ – BỘ TÀI CHÍNH tại ĐỒNG NAI

– Căn cứ Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính.

– Nay Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh tiến hành chiêu sinh và tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá tại Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 1. Chương trình học:

– Theo chương trình Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định.

– Tổ chức thi vào cuối khóa học và cấp Chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá. (Chứng chỉ là một trong những điều kiện để tham dự kỳ thi Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức).

– Nội dung học gồm:

A. Phần kiến thức chung:

– Chuyên đề 1: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá

– Chuyên đề 2: Nguyên lý hình thành giá thị trường

– Chuyên đề 3: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

B. Phần kiến thức Nghiệp vụ:

– Chuyên đề 4: Thẩm định giá Bất Động Sản

– Chuyên đề 5: Thẩm định giá, máy móc, thiết bị

– Chuyên đề 6: Thẩm định giá doanh nghiệp

– Chuyên đề 7: Thẩm định giá tài sản vô hình

 1. Đối tượng học:

– Các chuyên viên thẩm định giá tại các Công ty thẩm định giá, Ngân hàng.

– Nhà đầu tư chuyên nghiệp

– Chuyên viên phân tích tại các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng

– Những người mong muốn tiếp cận với hoạt động thẩm định giá

3. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên sẽ:

·        Đủ điều kiện tham dự kỳ thi Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức.

·        Nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản.

·        Am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá.

·        Nắm được các kỹ thuật để thẩm định giá bất động sản, máy thiết bị, doanh nghiệp và tài sản vô hình.

4. Học phí, lịch khai giảng và địa điểm học:

 • Học phí: 5.000.000 VND/ trọn khóa (đã bao gồm tài liệu)

 • Buổi học: Cả ngày T7( Sáng 9g00 – 11g30, Chiều: 14g00 – 16g30)

 • Thời lượng học: 22 buổi.

 • Khai giảng ngày: 05/8/2017

 • Địa điểm học: Trung tâm Anh Ngữ TQM: 25-26 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện Đài truyền hình Đồng Nai)

 • Liên hệ tư vấn & ghi danh: 0933 911 001

5. Ưu đãi:

* Giảm ngay 500.000 đồng khi đăng ký và đóng tiền trước ngày khai giảng

 Ghi danh và đóng tiền tại: Trung tâm Anh Ngữ TQM

25-26 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện Đài truyền hình Đồng Nai)

Liên hệ tư vấn & ghi danh: 0933 911 001