Khóa đào tạo Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Để Thích Ứng Với Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Giá: 500.000 đ

- Học phí: 500,000 vnđ/ học viên
- Thời lượng học: 2 buổi
- Đối tượng học: Nhân viên quản lý, hành chính; quản lý cấp tổ trở lên tại các DN.
- Thời gian học: Tháng 12 - 2017
- Địa điểm học: Tòa Nhà ITIC, số 212F, Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai

* Mục tiêu Khóa đào tạo Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Để Thích Ứng Với Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

- Tăng cường nhận thức và xây dựng chương trình hành động để chủ động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các doanh nghiệp.

- Đối tượng: Nhân viên quản lý, hành chính; quản lý cấp tổ trở lên tại các DN. 

- Thời lượng: 2 buổi diễn giảng.

- Thời gian: trong tháng 12/2017

- Diễn giả: hàng đầu Việt Nam

- Địa điểm: Biên Hòa, Đồng Nai

* Nội dung Khóa đào tạo Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Để Thích Ứng Với Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

- Tác động của công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

- Thực trạng thích ứng công nghiệp 4.0 tại các doanh nghiệp hiện nay

- Dự báo tác động của công nghiệp 4.0 trong thời gian tới

- Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

- Sáu thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0

- Tăng cường năng lực thích ứng công nghiệp 4.0

- Hoạch định chiến lược thích ứng với công nghiệp 4.0

- Kế hoạch hành động của doanh nghiệp thích ứng với công nghiệp 4.0.

- Kinh phí: 500.000 đồng/học viên.

Liên hệ tư vấn và ghi danh Khóa đào tạo Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Để Thích Ứng Với Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

- Hotline: 0933 911 001 - 0944 911 001 - 0968 988 911

- Địa chỉ: Tòa Nhà ITIC, số 212F, Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Khóa học nổi bật khác