Hành Nghề Bất Động Sản

Khóa học chứng chỉ môi giới bất động sản được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh theo chương trình của Bộ Xây Dựng. 

Kết thúc khóa học chứng chỉ môi giới bđs, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận Môi giới bất động sản theo mẫu do Bộ Xây Dựng quy định.

Khóa học hành nghề Bất Động Sản tại Đồng Nai
Hành Nghề Bất Động Sản

Khóa học hành nghề Bất Động Sản tại Đồng Nai

Giá: 3.000.000 đ

3.600.000 đ

Khóa học hành nghề Bất Động Sản tại tphcm
Hành Nghề Bất Động Sản

Khóa học hành nghề Bất Động Sản tại tphcm

Giá: 2.000.000 đ

2.200.000 đ

Khóa học hành nghề Bất Động Sản tại Bình Dương
Hành Nghề Bất Động Sản

Khóa học hành nghề Bất Động Sản tại Bình Dương

Giá: 2.200.000 đ

2.400.000 đ